. Ĩ

Posted on , 07 2015 ., admin

 :

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

 Englio () ./.

. Ĩ ...

  0 -

. Ĩ ...

. Ĩ

- :)+ ! - ...

. Ĩ

. Ĩ ...

   ,

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

. , ...

    .

. Ĩ ...

  .

. ...

. Ĩ

. ...

. Ĩ ...

. Ĩ

- : , . ...

. Ĩ

Chepe -- (5 ) ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

  ,  ,

, , ...

«