. Ĩ

Posted on , 07 2015 ., admin

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

, ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

Englio () ./. ...

   - -

. Ĩ ...

  39   La Newborn .18780

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

  ,

, ...

  (-).

(-). ...

    .

. ...

   . ,

. Ĩ ...

. Ĩ

...

. Ĩ

, ...

  0 -

. Ĩ ...

. Ĩ ...

. Ĩ

- Lassie () - - - BABADU...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

. Ĩ ...

. Ĩ

...

«